STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  EFS 2004 - 2006  /  Archiwum ZPORR

Archiwum informacji dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dokumenty ogólne dotyczące funduszy strukturalnych 2004-2006 (NPR, rozporządzenia wspólnotowe: 1784/1999, 1159/2000, 1260/1999)

download

Dokumenty programowe i wytyczne dotyczące ZPORR (ZPORR, Uzupełnienie ZPORR, podręcznik procedur wdrażania, poradnik dla beneficjentów, wytyczne dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu, wytyczne kwalifikowalności wydatków, ramowe wytyczne do działań 2.3 i 2.4)

download

Plany Działań na lata 2004-2007

download

Konkursy w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w roku 2006 (ogłoszenia, dokumentacje konkursowe)

download

Wyniki konkursów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR – listy rankingowe

download

Opisy projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

download

Dokumenty związane z realizacją projektów (np. wzór umowy, wzór weksla, wytyczne audytu zewnętrznego, obowiązki w zakresie zamówień publicznych, prognoza wydatków, oświadczenie o kwalifikowalności VAT)

download

Promocja ZPORR (wytyczne, logotypy do pobrania)

download

Monitoring i sprawozdawczość w ramach ZPORR

pdf

Opiekunowie projektów ZPORR

pdf

Dokumenty finansowe związane z realizacja projektów ZPORR

download

Kontrola w ramach ZPORR

pdf

Projekty badawcze zrealizowane w ramach działania 2.1 ZPORR

pdf

Wyniki badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych projektów przyjętych do realizacji przez WUP Katowice w okresie 2004-2006 w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

download

Generator Wniosków 2004-2006 – do pobrania ze strony

 


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski